Brief interaktywny

Dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą. Odpowiedzi na zagadnienia zawarte w briefie pomogą nam uzyskać cenne informacje na temat Państwa firmy i lepiej zrozumieć cele projektu.

Odpowiedź na poniższe pytania nie jest wymagana i bez problemów można pominąć dowolne punkty, które nie są istotne dla danego projektu. Informacje jakie otrzymamy, będą pomocne do  stworzenia przez nas oferty indywidualnej.

Nazwa firmy

Adres e-mail* (wymagane)

Typ projektu:
Prosimy o zaznaczenie typu lub typów projektu, w jakich Państwa projekt się zawiera:

 Strona firmowa Strona informacyjna (landing page) Portal informacyjny Sklep internetowy System dedykowany (CMS, CRM) Aplikacja mobilna Kampania reklamowa Identyfikacja firmy / Projekty graficzne (m.in.: ulotki, plakaty, wizytówki, banery,...) Audyt SEO, pozycjonowanie i kampanie AdWords

1. Informacje o firmie.
Nazwa, podstawowe informacje o firmie, opis działalności Państwa firmy. Pozycja rynkowa, opis produktów lub usługi. Branża, inne istotne informacje.

2. Konkurencja.
Prosimy o opis konkurencji, sugestie dobrych rozwiązań z branży itd.

3. Dotychczasowa sytuacja. (wypełnij opcjonalnie)
Prosimy opisać aktualne działania związane z projektem np. dotychczasowe działania reklamowe lub np. dotychczasowe Państwa doświadczenia związane z obecnym projektem.

4. Klienci - grupa docelowa.
Prosimy o opisanie charakterystyki Państwa klientów oraz grupy docelowej dla projektu lub kampanii.

5. Projekt - charakter i opis projektu lub kampanii.
Prosimy podać w miarę możliwości jak najdokładniejszy opis i charakter oprawy graficznej i funkcjonalności dla projektu lub kampanii, Państwa oczekiwania oraz zakres prac lub planowanych funkcjonalności.

6. Rodzaj Kampanii. (dotyczy kampanii reklamowych)
Prosimy o podanie informacji jaką kampanią reklamową są Państwo zainteresowani? (m.in. kampanią on-line, prasową, telewizyjną, outdoor-ową).

7. Cele kampanii do osiągnięcia. (dotyczy kampanii reklamowych)
Prosimy o podanie informacji jakie cele (marketingowe, wizerunkowe, sprzedażowe lub inne) chcą Państwo osiągnąć dzięki temu projektowi.

8. Budżet.
Jeżeli istnieje taka możliwość prosimy o podanie budżetu [brutto] przeznaczonego na projekt. Dzięki temu będziemy mogli zaproponować Państwu najlepsze i skrojone na miarę rozwiązania.

9. Harmonogram.
Proszę tu wpisać kluczowe daty takie jak planowany termin rozpoczęcia prac, start projektu.

10. Osoba kontaktowa.
Prosimy o podanie danych kontaktowych osoby odpowiedzialnej za projekt.